Java SE 8 през октомври – за напреднали

Java SE 8 през октомври – за напреднали04-10-2016

Курс Java SE 8 стартира на 20 октомври 2016г.

Курсът е изпълнен с много практически примери и упражнения, съобразени с последните тенденции и новости в Java 8.

С нас ще научите да създавате богата гама от приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи.

За курс Java SE 8 :

Основните теми в курса са:
– JavaFX и Swing за създаване на графичен потребителски интерфейс;
– Изграждане на клиент/сървър приложения;
– Създаване на заявки на основата на SQL и работа с бази от данни използвайки JDBC;
– Обработване на събития в графичния потребителски интерфейс (GUI) – клавиатура, мишка и др.;
– Организиране на кода в пакети и интерфейси;
– Усвояване, разбиране и използване на Обектно-Ориентирано програмиране;
– Java collections framework за лесна обработка на сложни данни;
– Текстови и бинарни файлове за четене и запис на данни;
– Exception Handling за обработватка на run time грешки;
– Ламбда изрази;
– Нишки (Multithreading);
– Model-View-Controller (MVC) архитектури;
– Design Patterns;

В процеса на обучението ще разработите следните приложения:

Calculator – ще се запознаете с основите на JavaFX и Swing библиотеките, ще използвате графични компоненти, събития и интерфейси. Ще изграждате вътрешни и адаптер класове, ще ползвате layout managres.
MoviesCatalog – JavaFX приложение на базата на MVC архитектурата. Ще разработите трите компонента – model-view-controller – като използвате класове, обекти, композиция и файлове.
CarRental и EmployeesDataSystem – Тук ще изградите йерархия от класове използвайки принципите на Обектно-Ориентираното програмиране. Ще ползвате JavaFX, MVC, наследяване, полиморфизъм. Ще се научите да съхранявате данните в база от данни чрез SQL заявки и JDBC.
ChatRoom – клиент-сървър приложение за чат. Ще приложите основни принципи – портове, сокети, стриимове, както и класове от Java за работа с мрежи.
Tic-Tac-Toe – В интересната игра на морски шах ще разработите клиент-сървър класовете, нишките за комуникацията, логиката и визията на играта.
HeroesAndVillains – игра тип quest – предизвикателство за любознателните. За създаването на играта се използват backtracking алгоритми, OOP, design patterns, графика и други.
CongressCenter – приложение тип информационна система. Използват се нишки, бази данни, йерархия от класове, графичен интерфейс, събития, изпращане на мейл, генериране на .pdf и .xls файлове.

Курсът е предназначен за хора с основни знания по Java и ООП.

Занятията ще се провеждат два пъти седмично във вечерна форма.
Цената на обучението е 570.00 лева, вместо стандартната от 870, a продължителността 52 часа.
Желаещите да се запишат и обучават е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 31 06 , да ни пишат на courses@nars.bg.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad