C++ за начинаещи

C++ за начинаещи - 23.09.201514-09-2015

Курс „Програмиране за начинаещи” в направление С++ стартира през септември в НАРС. Обученито обхваща модули „Основи на програмирането” и „Въведение в програмирането със С++”

Обучението е с продължителност 52 часа и стартира на 23.09.2015г.

Курсът ще се провежда два пъти седмично във вечерна форма, като цената му е промоционална: 369,00*лв. вместо стандартната от 495 лева..

За курсовете:

Основи на програмирането:

Предназначен е за хора, които нямат предишен опит в изучаване на езици за програмиране. Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с “блок-схеми” и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.

Въведение в програмирането:

Темите в курса са предназначени за начинаещи, които искат да програмират на C++. Предварителен опит не се изисква – програмата на обучението съдържа и подготовка по теория, и много практика, демо упражнения, практически задачи за курсистите и задачи за самостоятелна подготовка.

За кого е предназначен курса:
За всеки който желае да изучава С++.

Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 31 06 или да ни пишат на courses@nars.bg .

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 23.09.2015г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курс “Основи на програмирането”:

Основни понятия в програмирането

Алгоритми и блок-схеми

Цикли и масиви

Програма на курс “Въведение в програмирането със С++”:

1. Introduction to Programming

What is computer programming?

My first C++ program

2. Primitive data types. Variables.

Integer types

Floating-point types

Boolean type

Char

Pointers

C style strings

Variables. Using variables

Literals

3. Operators. Expressions.

Arithmetic operators

Comparison operators

Other operators

Implicit and explicit type conversion

Expressions

4. I/O – Using Console

Printing to the console (cout stream)

Reading from the console (cin stream)

5. Conditional Statements

if and if-else statements

Nested if statements

switch-case statement

6. Loops

while loops

do … while loops

for loops

Nested loops

7. Arrays

Declaring and creating arrays

Accessing array elements

Inputting and outputting arrays

Processing arrays with for loops

Multidimensional arrays

8. Functions and an Introduction to Recursion

Program Components in C++

Math Library Functions

Function Definitions with Multiple Parameters

Function Prototypes and Argument Coercion

C++ Standard Library Header Files

Case Study: Random Number Generation

Case Study: Game of Chance and Introducing enum

Storage Classes

Scope Rules

Function Call Stack and Activation Records

Functions with Empty Parameter Lists

9. Strings and string manipulation

C style strings and the STL std::string class

Basic operations with STL strings – comparison, concatenation, extracting substring, searching

More operations with strings – replacing substrings, deleting substrings

10. Introduction to Classes and Objects

Classes, Objects, Member Functions and Data Members

Defining a Class with a Member Function

Defining a Member Function with a Parameter

Data Members, set Functions and get Functions

Initializing Objects with Constructors

Placing a Class in a Separate File for Reusability

Separating Interface from Implementation

Validating Data with set Functions

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad